Array
Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Aktuality >> Jak je to s vjezdy motorových vozidel do CHKO Litovelské Pomoraví?

Jak je to s vjezdy motorových vozidel do CHKO Litovelské Pomoraví?

Jak je to s vjezdy motorových vozidel do CHKO Litovelské Pomoraví?

5.11.2014

V posledních týdnech se množí zprávy o řidičích čtyřkolek, kteří jezdí po polních cestách a loukách na západ od Litovle (mezi Litovlí /za zahrádkami u pomníčku/ a lesem Vrapač), a dále také po území přírodní památky Hvězda. V tomto prostoru by se však motorová vozidla měla pohybovat jen výjimečně (mohou zde jezdit např. traktory zemědělského družstva).

Ve spolupráci s městem Litovlí a Městskou policií Litovel jsme na webu města umístili aktualitu, upozorňující na tuto skutečnost a žádající občany o spolupráci při řešení nelegálních vjezdů řidičů těchto čtyřkolek, pohybujících se po zdejších loukách.

Na webu města Litovle se již objevila reakce, v níž jeden z řidičů namítá, že tento prostor není v CHKO, a že jinak souhlasí s tím, že v CHKO by čtyřkolky neměly co dělat (viz: http://www.litovel.eu/redakce/index.php?subakce=faq&xuser=).

Všem potenciálním (motorizovaným) návštěvníkům CHKO, jedno zda automobilistům, motorkářům či čtyřkolkářům, bychom tedy tímto rádi sdělili, že na přístupových komunikacích do CHKO je toto území označeno cedulí CHKO se státním znakem (totéž se týká rezervací a památek). Člověk ale nemusí hned do terénu hledat cedule (občas bohužel vandaly ničené): na webových stránkách http://mapy.nature.cz/ lze najít hranice všech chráněných územích v ČR, ale dle tohoto se při plánování vyjížděk orientovat. Všem potenciálním (motorizovaným) návštěvníkům CHKO, pro usnadnění vyhledávání i zde přikládáme přímo mapu CHKO Litovelské Pomoraví.

Dodáváme, že mimo cestní síť (na louky, do lesa,,..) vjezdy možné nejsou vůbec (s výjimkou lesníků, zemědělců, policie, atp.). V rámci cestní sítě je to možné po veřejně přístupných komunikacích, nelze využívat účelové komunikace - polní či lesní cesty, pěšiny, apod., kde opět mohou jezdit výše uvedené subjekty při výkonu hospodaření či státní správy. Blíže toto řeší § 26, odst. 1, písm. c/ zákona č. 114/92 Sb.: „Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno .. vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu“.

V případě, že si i přes výše uvedené některý z řidičů není jist kudy jezdit lze a kudy ne, lze se dotázat předem na Správě CHKO LP (litpom@nature.cz, tel.: 58 534 41 56 - 7).

Doufáme, že touto zprávou přispějeme k informovanosti všech řidičů motorových vozidel, nejen čtyřkolek, kteří by do CHKO měli v plánu se svým vozidlem zajet.

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt