Array
Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Aktuality >> K jezeru Poděbrady pouze na kole či pěšky

K jezeru Poděbrady pouze na kole či pěšky

11.7.2014

Ve dnech 14. až 18. července bude úplně uzavřena příjezdová asfaltová komunikace k parkovišti u jezera Poděbrady. Důvodem je havarijní stav stromů podél cesty a z toho plynoucí nutné a neodkladné pokácení těchto stromů.

Stromy, které mají být pokáceny, jsou vážně poškozeny vichřicemi z května a června letošního roku. Představují neúměrně vysoké bezpečnostní riziko pro všechny, kdo touto cestou na Poděbrady projíždějí nebo procházejí. O špatném zdravotním stavu stromů svědčí i skutečnost, že v uplynulých měsících muselo být v této lokalitě odklizeno z cesty několik spadlých kmenů.

Z uvedených důvodů se AOPK ČR jako majitel stromů rozhodla tyto nevratně poškozené  stromy pokácet, a to v nejbližším možném termínu od přidělení finančních prostředků. Protože práce není možné provést rychle a bezpečně bez úplné uzavírky příjezdové komunikace, bude zde po dobu kácení umístěno dočasné dopravní značení, usměrňující pohyb návštěvníků. Prosíme návštěvníky, aby toto značení respektovali a ve dnech 14. až 18. července raději zvolili jinou možnost dopravy k přírodnímu koupališti než autem. Například z Olomouce autobusem MHD č. 18 nebo 20 k zastávce Poděbrady a dále pěšky po nezpevněných polních cestách a pěšinách přes Plané loučky. Případně na kole či pěšky z Olomouce kolem Mlýnského potoka a přes Plané loučky po naučné stezce „Kolkolem Olomouce“ nebo po nové cyklostezce kolem Moravských železáren směrem na Horku nad Moravou.

Návštěvníkům Poděbrad děkujeme za pochopení a věříme, že je toto dočasné omezení neodradí od návštěvy přírodního koupaliště. 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc.

Mapa: vyznačení přístupu k jezeru Poděbrady autobusem, na kole a pěšky.

Foto: vrba nahnutá nad příjezdovou komunikaci

 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt