Array
Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Aktuality >> Odstranění jezu na Bystřici

Odstranění jezu na Bystřici

Odstranění jezu na Bystřici

19.2.2015

Na podzim roku 2014 proběhla na řece Bystřici v Olomouci - Bělidlech realizační část akce OPŽP s názvem Jez na Bystřici – zajištění migrační průchodnosti. Investorem akce bylo Povodí Moravy, s. p.

Starý nefunkční jez na Bystřici tvořil nepřekonatelnou migrační bariéru přibližně kilometr od soutoku Bystřice s Moravou. Betonové torzo jezu bylo odstraněno a na jeho místě bylo dno pouze jednoduše stabilizováno proti zahlubování betonovým prahem. Minimální průtoky, které jsou na Bystřici v Olomouci velmi časté, jsou soustředěny do kynety uprostřed koryta v místě snížení prahu.

    

Bystřice je v celé délce toku výjimečná hojným výskytem zákonem chráněné rybky střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Střevle k životu potřebují čistou chladnou vodu a v době tření migrují v rozsahu řádově stovek metrů. Odstranění jezu otevřelo další úsek Bystřice pro protiproudou migraci ryb, upravilo v lokalitě průtokový i splaveninový režim a vrátilo Bystřici členité dno se štěrkovými náplavy.

 

Mgr. Jan Koutný Ph.D. (foto autor)

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt