Array
Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Aktuality >> Otesánci mezi stromy

Otesánci mezi stromy

Otesánci mezi stromy

26.11.2013

V olomouckém kraji můžeme mezi otesánky zařadit nejméně dva památné stromy.

Největším známým člověkem žijícím v českých zemích byl obr Josef Drásal z Chromče na Šumpersku. Dorostl výšky asi 242 cm, vynikal abnormální silou i spotřebou jídla a dožil se pouhých 42 let. Trpěl vzácnou poruchou  produkce nadměrného množství růstového hormonu. Potíže podobného druhu lze vysledovat také u stromů, jsou – li k dispozici potřebné údaje o jejich růstu a vývoji. Výbornou pomůckou je ústřední seznam ochrany přírody, kde jsou v registru památných stromů potřebné údaje přehledným způsobem sumarizovány. 

 V Olomouckém kraji můžeme mezi takové otesánky zařadit nejméně dva památné stromy.

Dub na návsi (císařský) v Újezdě u Mohelnice, věk 150 let.

 

Rok měření

1996

2002

2005

2009

2012

Obvod kmene

580 cm

613 cm

Vylomení kosterní větve s částí kmene

598 cm

609 cm

 

V době vyhlášení ochrany byl věk stromu odhadován asi na 250 let, odhad přitom vycházel pouze ze zjištěných dendrometrických parametrů. V únoru 2005 se otevřela mělká prasklina napříč kmenem, oddělující celý segment kmene nesoucí těžkou kosterní větev. Ačkoli byla větev neprodleně odlehčená řezem a stabilizována několika vazbami, došlo v červenci 2005 k jejímu vylomení i s částí kmene. Na obnaženém radiálním profilu kmene bylo možné odečíst letokruhy široké téměř 2 cm a upřesnit věk stromu na 150 let. Dodatečně byly získány údaje o historii tohoto stromu. Byl vysazen kolem r. 1848 u příležitosti nástupu na trůn císaře Františka Josefa I. na místě bývalého, patrně zaneseného rybníka. Nadstandardní stanovištní podmínky obohaceného substrátu dna rybníka zásadním způsobem ovlivnily dynamiku růstu tohoto stromu na úkor pevnosti jeho dřeva, které rychle podléhá destrukci dřevní houbou.

Lípa srdčitá u pomníku T. G. Masaryka v Radslavicích,  věk 100 let.

Lípa byla vysazena až po osazení pomníku na volné ploše v centru obce kolem r. 1920. Na fotografiích lokality z dřívější doby tato lípa není zachycena. Z uvedených dendrometrických charakteristik je patrný abnormálně rychlý tloušťkový růst kmene, který má zjevně souvislost s velmi dobrou dostupností spodní vody a živin, neboť kořenovým prostorem lípy v západní části prochází zasypané původní koryto vodního toku.

Rok měření

1986

1995

2007

2009

2013

Obvod kmene

420 cm

470 cm

560 cm

571 cm

595 cm

Prostým přepočtem lze dospět k průměrné šířce letokruhu kolem 2 cm. Lípa už nyní nese rysy senescentního stromu, má otevřenou centrální dutinu kmene, nestabilní kosterní větvení bylo nutné zpevnit vazbami a zasychání či zlomy větví na periferii koruny mohou být symptomem jejího počínajícího ústupu. Je na místě předvídat negativní důsledky extrémně rychlého růstu na stabilitu stromu a přistoupit k odpovídajícímu managementu. Stabilizační opatření jsou nutná také s ohledem na provozní bezpečnost. V průmětu koruny se nacházejí komunikace, parkoviště, nadzemní elektrické vedení, lavičky a herní prvky pro děti. Kromě pečlivé kontroly instalovaných vazeb byl navržen také stabilizační řez koruny a udržování výšky stromu na úrovni cca 18 m.

 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt