Array
Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Aktuality >> Příběhy žerotínských dubů na Šumpersku

Příběhy žerotínských dubů na Šumpersku

Příběhy žerotínských dubů na Šumpersku

10.1.2013

Příběhy žerotínských dubů na Šumpersku

Když se v únoru 2007 při silné vichřici zlomil kmen Popravčího dubu ve Velkých Losinách, jakoby s tímto stromem navždy odešla i jeho podivuhodná legenda. Dub vyrůstal na pozemku, který byl po staletí majetkem rodu Žerotínů. Podle legendy tradované z generace na generaci se pod tímto dubem v době nevolnictví shromažďovali poddaní před nástupem na robotu a údajně se zde také konaly popravy žen obviněných z čarodějnictví. Od počátku 20. století byl tento strom začleněn do sítě  geometrických bodů a konzervátor ochrany přírody Rudolf Maximovič jej zařadil  do prvního seznamu památných stromů Republiky Československé.

Vzhledem k neobyčejné historii Popravčího dubu doporučila AOPK ČR nerušit zákonnou ochranu tohoto stromu ani po havárii, naopak navrhla další postup ochrany. Torzo dubu bylo staticky zajištěno podpěrami proti sesutí a kostra koruny byla přírodě blízkým způsobem upravena. Vznikla tak působivá dominanta, která byvše ponechána na původním pohledově otevřením místě, vytvořila zvláštní artefakt významný esteticky, historicky i ekologicky. Současně se podařilo odebrat několik semen s cílem uchovat unikátní genofond a vypěstovat následníky se stejnými nebo téměř totožnými geny, jaké měl  padlý historický velikán.  Jeden z vypěstovaných potomků pak bude  růst poblíž torza Popravčího dubu,  aby v příštích desetiletích a staletích vyznačoval dalším generacím územní rámec historických události s tímto stromem spojených.

Další památný dub svázaný s rodem Žerotínů byl vysazen r. 1838 v nedaleké obci Bludov u rodinné hrobky. V r. 2008 byla u tohoto dubu zjištěna rozsáhlá hniloba báze kmene způsobená parazitickou dřevokaznou houbou rezavcem kořenovým. Během následujících dvou let koruna stromu výrazně proschla a začala se dynamicky rozpadat. S ohledem na havarijní stav a situování dubu v centru zastavěného území nebylo možné uchovat ani jeho torzo a dub musel být pokácen. Na uvolněné místo byl v říjnu 2012 vysazen potomek popravčího dubu z Velkých Losin, jako symbol rodu Žerotínů.

Tohoto významného počinu se společně s vedením obce Bludov ujala místní organizace skautů, v čele s vedoucím Stanislavem Balíkem, vedoucím Katedry politologie FSS MU a výkonným ředitelem Centra pro studium demokracie a kultury. Slavnostní ráz výsadby podpořili svou aktivní účastí poslední žijící potomci Žerotínů z Bludova.

2004 - dub u hrobky Žerotínů v Bludově, pokácen v r. 2011 z důvodu havarijního stavu 2012 – hrabě Karl Mornstein –Zierotin a jeho vnuk Karl Emanuel Oneš Mornstein –Zierotin při výsadbě nového dubu u rodinné hrobky

 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt