Array
Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Aktuality >> První nález mihule potoční v Litovelském Pomoraví

První nález mihule potoční v Litovelském Pomoraví

První nález mihule potoční v Litovelském Pomoraví

28.11.2013

Letos probíhal na střední Moravě ichtyologický průzkum, který prokázal rozšíření mihule potoční na mnohem delším úseku než bylo známo.

Výskyt mihule potoční v řece Moravě byl dosud považován za poměrně vzácný, přičemž jádro jejího rozšíření představoval úsek toku v okolí Bludova a Chromče.

Mihule potoční (Lampetra planeri) náleží mezi mihulovce, což je vývojově starobylá skupina, starší než ryby (za něž bývá mihule často omylem považována). Jedním z nejznatelnějších rozdílů mezi rybami a mihulemi je stavba ústního otvoru (u mihulí ústní přísavný disk, u ryb klasické čelisti).

Mihule potoční má velmi zajímavý životní cyklus: jejich larvy (minohy) žijí několik let zahrabány v jemných, písčitobahnitých náplavech řeky, a živí se zde drobnými organickými částicemi (detritem, řasami, apod.). Zpravidla po 4 až 5 letech vývoje dochází k přeměně minohy na dospělou mihuli, která již potravu nepřijímá a brzy po výtěru hyne.

Jde o druh obývající toky s  neznečištěnou vodou a přirozenou morfologií koryta. Neuvažujeme-li se znečištěním vody, je tento druh ohrožen zejména necitlivými zásahy do morfologie toků, při nichž mohou být odstraňovány náplavy nebo likvidována místa, kde se mohou tyto náplavy vytvářet.

V letošním roce probíhal na střední Moravě ichtyologický průzkum RNDr. Jiřího Křesiny a RNDr. Lukáše. Merty, Ph.D., organizovaný společností Daphne ČR – Institut aplikované ekologie v rámci projektu Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy NATURA 2000 v ČR. Realizovaný průzkum prokázal rozšíření mihule potoční na mnohem delším úseku Moravy, než bylo doposud známo. Horní známá hranice výskytu se posunula až k Hanušovicím, dolní hranice nyní zasahuje až na území CHKO Litovelské Pomoraví (k Moravičanům). Úsek Moravy osídlený mihulemi tak již dnes přesahuje 50 říčních km. Je pravděpodobné, že šíření mihulí Moravou po proudu toku je důsledkem zlepšování kvality vody v některých ukazatelích (zejména koncentrace organických látek). Aktuální nález mihule potoční na území Litovelského Pomoraví zavazuje Správu CHKO k tomu, aby i nadále pečlivě přistupovala ke všem plánovaným opatřením při správě vodních toků na svém území.

 

 

Mgr. Ondřej Dočkal (foto: Lukáš Merta)

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt