Array
Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Aktuality >> Rybí přechod na říčce Hané

Rybí přechod na říčce Hané

Rybí přechod na říčce Hané

12.3.2013

Rybí přechod na říčce Hané u Nezamyslic.

Pěkný rybí přechod

Na říčce Hané u Nezamyslic byl v rámci akce OPŽP (investor akce Povodí Moravy, s. p.) zrušen pevný jez, stupeň byl snížen a zbylé převýšení překonáno balvanitým skluzem.

 

Balvanitý skluz je konstruován tak, aby byl migračně prostupný v širokém rozpětí hodnot průtoků. Při minimálních průtocích teče voda kynetou v ose skluzu, kterou tvoří řada bazénků oddělených kamennými přehrážkami. 

Během zvyšování průtoků se miskovitě prohnutá plocha skluzu osazená balvany postupně plní. Při normálních a zvýšených průtocích pak je celý skluz zatopený vodou o dostačně velké hloubce a různé rychlosti proudění. V ploše skluzu jsou i místa s nulovou rychlostí proudění, kde si ryby vyčerpané výstupem mohou odpočinout. Takové řešení by mělo v budoucnu umožnit průchod celému rybímu společenstvu, včetně méně zdatných rybích plavců. Domníváme se, že výše popsané řešení balvanitého skluzu reprezentuje jeden z nejvhodnějších způsobů migračního zprůchodnění v případech, kdy nelze migrační bariéru zcela odstranit.

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt