Array
Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Aktuality >> Vodní nádrž v polích Hané

Vodní nádrž v polích Hané

Vodní nádrž v polích Hané

9.6.2014

Zdařilá revitalizace z prostředků OPŽP v obci Vřesovice

Jako mimořádně zdařilá se jeví revitalizační akce z prostředků Operačního programu Životní prostředí v obci Vřesovice, kde byl v zemědělské krajině Hané v roce 2012 zbudován rybník doplněný mokřadem. Investorem akce je obec Vřesovice.

 

Mokřad tvoří soustava menších nivních tůní, v jejíž podélné ose vede přibližně 200 m dlouhé mělké zemní koryto odtrubněného potoka Vřesůvky. Nové koryto je nekapacitní a nestabilizované, při větších průtocích dochází k drobným změnám trasy v rámci nivky toku. Revitalizovaný úsek Vřesůvky končí před nápustním objektem rybníka rozsáhlejším mělkým mokřadem hojně využívaným obojživelníky k rozmnožování, především ropuchami zelenými a skokany skřehotavými.

Z mokřadního komplexu je napájena malá vodní nádrž o velikosti cca 1,3 ha. Poměrně nepůsobivý tvar nádrže a značná délka boční hráze byly dány limity území, které sousedí s komunikací na jedné a svahem na druhé straně. Díky příkladnému přístupu investora k péči o opatření je však v současnosti na místě bývalého zamokřeného pole mnoho hezkého k vidění. Nádrž je na podstatné části plochy mělká, litorální zóna zarostlá vodními a mokřadními makrofyty tvoří přibližně třetinu plochy nádrže. Vysoká průhlednost vody a přítomnost vodních rostlin i v nejhlubších partiích u výpustního objektu zvyšuje pohledový efekt opatření. Lokalita se stala celoročním cílem výletů obyvatel obce a okolí. Stejně jako mokřad, i rybník je v současnosti místem, kde se letos v jarním období zdržovaly a rozmnožovaly stovky obojživelníků obou výše zmíněných druhů.

I tato akce tedy potvrzuje, že výsledný ekologický a estetický efekt při budování malých vodních nádrží není dán pouze projektovanými technickými parametry nádrže a prostorovými limity území, ale především způsobem hospodaření na nádrži a dodržením základních ekologických principů při budování a provozování revitalizačních nádrží.

Mgr. Jan Koutný Ph.D.

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt