Detašovaná pracoviště

Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Regionální pracoviště SCHKO Litovelské Pomoraví

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Husova 5a, 784 01 Litovel
951 425 155
Olomouc - 585 238 811
litpom@nature.cz

V návaznosti na nařízení vlády ČR č. 957 ze dne 30. 9. 2020, kterým byl vyhlášen nouzový stav s ohledem na výskyt koronaviru dochází k omezení provozu Správy CHKO:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí a středa 9:00 - 15:00

Při vyřizování Vašich záležitostí používejte prosím přednostně veškeré možnosti komunikace bez nutnosti osobní návštěvy (pošta, datové schránky, e-mail, telefon).

_______________________________________________________________________________

Mezi Mohelnicí a Olomoucí se řeka Morava vine jako modrá tepna širokou nivou. Její vody omývají ploché štěrkové náplavy, jež jsou domovem kulíků říčních a pisíků, a strmé břehy, kde své nory hloubí bobři či ledňáčci. Přirovnáme-li Moravu k tepně, pak srdcem oblasti jsou lužní lesy, které společně se systémem tzv. selských hrází plnily již od středověku také protipovodňovou funkci. Nejpozoruhodnějšími biotopy lužních lesů jsou bezesporu periodické tůně, ve kterých se na jaře vyskytují vzácní korýši - žábronožky a listonozi. Pro své mimořádné přírodní hodnoty zde bylo vyhlášeno několik maloplošných zvláště chráněných území (NPR Ramena řeky Moravy a Vrapač, PR Litovelské luhy), dále je třeba zmínit komplex mokřadních luk na samém okraji Olomouce (PR Plané loučky a Chomoutovské jezero - významná ornitologická lokalita).

Mokřadní část CHKO byla v roce 1993 zařazena do Ramsarského seznamu významných mokřadů. Druhou polovinu oblasti tvoří masiv Doubravy, mírně zvlněná pahorkatina, kde se díky rozumnému hospodaření v minulosti (lichtensteinské panství) zachoval komplex chlumních doubrav. Na jižních svazích nad Moravou (PR Doubrava) dosahují své severní hranice rozšíření četné teplomilné rostliny. Na druhém břehu Moravy se zvedá vápencový Třesín - NPP, výrazná krajinná dominanta severozápadní části CHKO, jenž se svými jeskyněmi a teplomilnými společenstvy luk a lesů na jižních svazích kontrastuje s nivou Moravy.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1990
Rozloha: 93 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní rezervace
1 národní přírodní památka
8 přírodních rezervací 
14 přírodních památek
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Litovelské Pomoraví národní přírodní rezervace Strabišov-Oulehla, Špraněk, Zástudánčí a Žebračka a národní přírodní památky Chropyňský rybník, Křéby, Park v Bílé Lhotě, Na skále, Státní lom, Růžičkův lom a Hrdibořické rybníky.
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt