Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Aktuality >> Čištění řeky Moravy

Čištění řeky Moravy

Čištění řeky Moravy

10.8.2011

Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc

     V sobotu 6. srpna sbírali vodáci a milovníci řeky Moravy naplavené odpadky v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy. Akci PET 2011 již počtvrté zorganizovala Unie pro řeku Moravu ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus – vodáckým oddílem Delfín, Správou Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Povodím Moravy, s.p.. 
    Dvanáct lidí naplnilo během plavby mezi Litovlí a Stření 30 pytlů odpadem, převážně umělohmotnými láhvemi. Na lodě naložili i rozměrnější odpad; pneumatiky, desky polystyrénu, kanystry i vcelku zachovalé štafle. Vše odvezlo Povodí Moravy na skládku. 
    Odměnou za dobrovolnou práci všech účastníků byla okolní příroda, která měla v deštivém a teplém letním dni zvláštní atmosféru. Po průchodu “uklízecí čety” pak vypadala o poznání lépe. Její krásy si budou moci užívat i vodáci, pro které je zde od 1. srpna do konce března vyznačena vodácká cesta.

  

     Těsně před prázdninami se uskutečnila obdobná akce s názvem “STARÁM SE O SVOJI ŘEKU 2011” na hlavním toku řeky Moravy mezi obcí Moravičany a městem Litovlí. Tentokrát uklízeli studenti gymnázia J. Opletala z Litovle. Také jejich akci finančně podpořila Správa CHKO LP, uhrazením nákladů na půjčení lodí, nákup rukavic a pytlů. Studenti zbavili od odpadků nejen samotný vodní tok, ale také břehy řeky Moravy v Litovli, které procházeli pěšky.  
    Ačkoli je čištění řeky nekončící proces a je nutné jej každým rokem zopakovat, svůj smysl má, třeba i výchovný. Kdo se jednou zúčastní sběru lahví z řeky a vylévá z nich nevábný obsah, rozmyslí si, jak s nimi naloží. A co bylo tentokrát odměnou pro všechny zúčastněné? Z přiložených fotografií občanského sdružení Adeto se zdá, že spousta legrace.

  

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt