Ekologická výchova - EVVO

Ač je Správa CHKO Litovelské Pomoraví především odbornou organizací ochrany přírody, považujeme environmentální výchovu za nedílnou součást naší činnosti. Na opravdu efektivní zajišťování ekologické výchovy jako služby pro veřejnost není Správa CHKO personálně ani finančně dostatečně vybavena, proto vidíme budoucnost této činnosti zejména ve spolupráci s dalšími subjekty státní správy a samosprávy, školami a místními nevládními organizacemi. Z místních "nevládek", se kterými jsme 
již spolupráci navázali, uveďme např. Sagittarii - organizaci pro ochranu přírody střední Moravy, DDM Litovel, SEV Sluňákov či Hnutí Duha Olomouc. Správa CHKO se také podílela na přípravě Koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje a v současné době se účastní setkání poradního sboru EVVO pro Olomoucký kraj.

Exkurze, přednášky, besedy

Těžiště práce Správy CHKO v oblasti EVVO ovšem spočívá v pořádání pravidelných terénních exkurzí, tématických přednášek a besed pro žáky základních a studenty středních a vysokých škol, zejména v období březen - říjen. Tyto exkurze a přednášky pořádáme jako doplnění výuky biologických a ekologických oborů. Specializovanou pomoc poskytuje Správa CHKO také při odborném vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ. Přihlásit se u nás mohou i zájemci z různých zájmových skupin a oddílů popř. větší soukromé skupiny. Ročně pořádáme cca 20 - 30 exkurzí na základě aktuálních požadavků jednotlivých skupin. V minulém roce se těchto odborných akcí zúčastnilo kolem 900 zájemců.

Akce pro školy, veřejnost

Mezi další ekologicko-výchovné aktivity Správy můžeme zařadit jednorázové akce pro veřejnost 
k příležitosti např. Dne Země, Evropského dne parků, Ekologických dnů Olomouc apod., přírodovědné a výtvarné soutěže, soutěže amatérských fotografů, fotografické výstavy a participace na mnoha dalších akcích pořádaných místními nevládními organizacemi.

 Výběr z prezentačních a ekovýchovných činností Správy CHKO v roce 2006:

 • průběžné naplňování stránek SCHKO Litovelské Pomoraví www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz
 • spolupráce s DDM Litovel na pořádání krajského kola Ekologické olympiády
 • spolupráce s DDM Litovel na pořádání soutěže Zelená stezka
 • natáčení televizního pořadu ČT Přidej se – březen 2006 (Meandry řeky Moravy), srpen 2006 (Poděbrady, Plané loučky)
 • mezinárodní studentský projekt Voda – exkurze pro studenty a pedagogy zúčastněných škol, českých i zahraničních
 • propagační materiály - k propagaci soustavy Natura 2000 bylo v roce 2006 vydáno 9 druhů pohlednic, 12 druhů samolepek, velkoformátové fotografie s informačními texty

15. výročí založení Správy CHKO Litovelské Pomoraví.

V říjnu 2005 jsme oslavili 15. výročí založení Správy CHKO Litovelské Pomoraví K této příležitosti jsme uspořádali několik větších akcí pro veřejnost:

 • Výstava fotografií profesionální fotografky Mileny Valuškové v klubovně Lovecké chaty v Horce nad Moravou
 • Výstava 15. výročí Litovelského Pomoraví - fotografie, živé ryby, preparované exponáty, koutek o bobru evropském, ukázka původních dřevin, prezentace mezinárodního projektu Voda, "splaveninový stůl" (výtvarně-literární projekt L. Gavlovského
  a R. Švejdy); v prostorách Litovelského muzea; vernisáž 1.9.2005
 • Neformální setkání příznivců a spolupracovníků s CHKO - prezentace a příspěvky, promítání filmu Lužní lesy
 • Přírodovědná soutěž pro místní školy v lužním lese za Litovlí
 • Výtvarná soutěž Lidé a příroda Litovelského Pomoraví na téma Co se děje pod vodou?; pro ZŠ a SŠ v regionu
  (cekem se zúčastnilo 9 škol)
 • Výstava děl výtvarné soutěže Lidé a příroda Litovelského Pomoraví; vernisáž se slavnostním předáním cen na Krajském úřadě Olomouc 15.12.2005

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt