Projekty a granty

Agroenvironmentální informační centra v ČR

Správa CHKO Litovelské Pomoraví je od roku 2006 informačním místem pro ekologické zemědělství v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů financovaného ze zdrojů EU "Agroenvironmentální a informační centra v ČR, vytvoření sítě 
v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji”, jehož hlavním partnerem je PRO - BIO Svaz ekologických zemědělců se sídlem v Šumperku.

V případě zájmu se obracejte na Správu CHKO LP se sídlem v Litovli. Poskytneme Vám informační materiály (letáky, brožury) 
k ekologickému zemědělství. Případně můžete kontaktovat přímo PRO - BIO Svaz ekologických zemědělců na adrese: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 216 609, www.pro-bio.cz, e-mail: pro-bio@pro-bio.cz.Speciálně vyškolení poradci Vám ochotně pomohou a poradí, jak se stát ekologickým zemědělcem. Přispějte ke zdravější tváři současné krajiny!


Projekt Voda

Správa CHKO Litovelské Pomoraví spolupracovala na tvorbě a realizaci mezinárodního studentského projektu "Voda". 
Projekt Voda vznikl z iniciativy studentů a učitelů Gymnázia Šternberk a je založen na studentském výzkumu vody jako životního prostředí právě v oblasti CHKO Litovelské Pomoraví. Studenti hodlají přistoupit k problému jak z hlediska biologického, tak i chemického a fyzikálního. Své studium zaměřili převážně na tři vybraná témata:

1. Periodické jarní tůně - unikátní biotop Litovelského Pomoraví - vznik a vývoj, vzácné druhy, funkce 
   v ekosystému, ochrana tůní 

2. Bobr evropský - ekologie bobra, výskyt, vliv na krajinu, vlajkový druh ochrany přírody 

3. Nepůvodní druhy v Litovelském Pomoraví - rostliny vs. živočichové, invazivní druhy rostlin, vliv na ekosystémy, 
   praktický management.

Projekt byl veden ve spolupráci s dalšími institucemi jak v České republice (Univerzita Palackého Olomouc), 
tak i se zahraničními školami ze zemí Evropské unie (Německo, Švédsko, Itálie, Portugalsko, Slovensko).

Více o projektu se dozvíte na stránkách Gymnázia Šternberk http://www.gymst.cz v sekci Školní aktivity - Projekty.


Projekt PŘÍRODĚ OK!

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se prostřednictvím Správy CHKO Litovelské Pomoraví a regionálního střediska Olomouc stala partnerem v dalším projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, jež probíhala od roku 2006 do roku 2008. Jedná se o projekt Statutárního města Olomouce "Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (Přírodě Olomouckého kraje)".

Širším cílem projektu byl udržitelný rozvoj v Olomouckém kraji, tedy cíl odpovídající hlavním závěrům přijaté koncepce EVVO 
v kraji. Bezprostředním cílem byl vznik modelové krajské sítě služeb EVVO s cílem působit na občany kraje ve smyslu environmentálně odpovědného jednání k životnímu prostředí.

Projekt byl založen na partnerství samospráv, NNO, podnikatelského sektoru, a institucí státní správy v oblasti ochrany přírody. Na projektu se účastnilo 5 hlavních partnerů (vytvářejících novou sít provázaných poradenských center) a 11 partnerů rozvíjejících hlavní cíle projektu prostřednictvím specificky zaměřených aktivit.

Cílovými skupinami projektu byli zástupci veřejné správy a samosprávy, veřejných institucí, podnikatelské subjekty, zaměstnanci i dobrovolní pracovníci NNO, pedagogičtí pracovníci, účastníci vzdělávacích, osvětových a informačních akcí.

Správa CHKO Litovelské Pomoraví a regionální středisko Olomouc využívali získané prostředky na tvorbu a realizaci seminářů, týkajících se uplatnění právních předpisů na území CHKO, dále akcí pro veřejnost, jakými budou specializované terénní exkurze či Evropská noc pro netopýry, a vydání několika publikací, brožur a letáků o přírodních zajímavostech a vzácných organismech našeho regionu.

Více o projektu a jednotlivých aktivitách všech zúčastněných partnerů naleznete na www.prirodeok.cz.

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt