Stráž ochrany přírody

Při Správě CHKO Litovelské Pomoraví působí dobrovolná stráž přírody. Stráž ochrany přírody je ustanovována podle 
§ 81 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z řad dobrovolných pracovníků. Členy stráže přírody jsou strážci 
a zpravodajové, kteří jsou vybavení služebním odznakem se státním znakem a průkazem stráže přírody s vymezeným obvodem jejich působnosti.

Strážce přírody zná dobře území, ve kterém se pohybuje, a proto vám může poskytnout:

  • základní informace o přírodě a její ochraně a další místopisné informace
  • doporučení turistických tras a míst pro jiné sportovní aktivity
  • informace o povolených i nepovolených aktivitách v chráněném území
  • průvodcovské služby
  • pomoc a radu v řešení situací do kterých se návštěvník chráněného území může dostat,

ale také uložit:

  • výchovné či represivní opatření (nedodržení podmínek v chráněném území lze vyřešit domluvou, ale i uložením blokové pokuty).
  • Kdo je stráž přírody  – dokument v pdf obsahující bližší informace o stráži přírody

Dobrovolnou stráž přírody řídí pracovník Správy CHKO Vladislav Holec (tel. 585 344 156, 585 238 842, email: vladislav.holec(at)nature.cz).

Přístup do interní sekce stráže ochrany přírody je umožněn pouze autorizovaným uživatelům. Uživatelské jméno a heslo zadávejte prosím zde.

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt