Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Naučné stezky >> Historie a příroda Litovle a okolí

Historie a příroda Litovle a okolí

  • délka: 3,5 km
  • počet panelů: 26 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Lehká

Naučná stezka v Litovli je rozdělena do tří tématických okruhů:

Všechny tři okruhy začínají a končí v intravilánu města a vedou po chodnících, zpevněných cestách nebo v případě Hvězdy po vyšlapané stezce. První zastavení okruhu Historická Litovel najdete na Číhadle poblíž parku Míru, začátek okruhu Kolem litovelských rybníků na ulici Husova před sídlem Správy CHKO Litovelské Pomoraví a začátek okruhu Hvězda na ulici Smyčkova v blízkosti muzea.

Jedná se pravděpodobně o největší vnitro-městskou naučnou stezku svého druhu v naší republice. Město Litovel, zvané též „Hanácké Benátky“, leží v srdci chráněné krajinné oblasti a má co nabídnout nejen z hlediska historického a kulturního, ale i přírodovědného. Okruh Historická Litovel mapuje dějiny města od jeho založení v 13. století a zastavuje se u nejatraktivnějších architektonických zajímavostí v historickém centru. Okruh Kolem litovelských rybníků zmiňuje nejen významné stavby a parky v blízkosti obou vodních nádrží, ale také popisuje bohaté oživení rybníků a další přírodní zajímavosti vážící se k CHKO Litovelské Pomoraví. Okruh Hvězda nás provází částí přírodní památky, kterou tvoří pestrá mozaika vlhkých louček, rákosin a mokřadů. Informační tabule nabízí možnost dozvědět se něco o vývoji krajiny v Litovelském Pomoraví a o významu mokřadních biotopů či vodního hospodářství v litovelském regionu. Všechna zastavení jsou doplněna fotografiemi, obrázky, přehlednými schématy a mapkami.

 

Zastavení naučné stezky Historická Litovel

1 Městské opevnění ns_litovel_1
2 Muzeum ns_litovel_2
3 Hotel Záložna, Langův dům ns_litovel_3
4 Lékárna, obchodní dům firmy Rak ns_litovel_4
5 Náměstí a Nečíz, radnice ns_litovel_5
6 Morový sloup, Městský klub ns_litovel_6
7 Chrám sv. Marka, Česká kaple ns_litovel_7
8 Knihovna – Lichtenštejnský špitálek ns_litovel_8

 

 

Zastavení naučné stezky Kolem litovelských rybníků

1 Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví ns_rybnik_1
2 Historie na břehu Olomouckého rybníka ns_rybnik_2
3 NATURA 2000 ns_rybnik_3
4 Rybníky a jejich hydrobiologické oživení ns_rybnik_4
5 Zajímavé stavby Litovle ns_rybnik_5
6 Gymnázium Jana Opletala ns_rybnik_6
7 Rostliny a lužní les ns_rybnik_7
8 Řeka Morava ns_rybnik_8
9 Litovelské parky ns_rybnik_9
10 Ptactvo v okolí rybníků ns_rybnik_10
11 Tůně a louky v lužní krajině ns_rybnik_11

 

Zastavení naučné stezky Hvězda

1

Vstupní tabule

ns_hvezda_1
2

Historie vodního hospodářství

ns_hvezda_2
3

Vývoj krajiny v Litovelském Pomoraví

ns_hvezda_3
4

Přírodní památka Hvězda

ns_hvezda_4
5

Břehové porosty – jejich význam a ochrana

ns_hvezda_5
6

Mokřady – jejich význam a ochrana

ns_hvezda_6
7

Litovel – Hanácké Benátky

ns_hvezda_7

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt