Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Naučné stezky >> Putování lučním královstvím

Putování lučním královstvím

  • délka: 0,6 km
  • počet panelů: 4 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Lehká

Přestože malebná krajina Planých louček působí dojmem anglického parku, svou podobu získala bez plánu zahradního architekta. Základní zdejší křivky „rýsuje“ rameno řeky Moravy Mlýnský potok a jemu za svůj vznik vděčí i zdejší tůně a vlhké terénní sníženiny. Přispěly také lidské ruce, které udržovaly prostor bez dřevin, aby z něho bylo možné získat co nejvíc sena k obživě hospodářských zvířat. Pak někdy ve druhé polovině 20. století dostaly v podmáčených místech a na březích řeky větší šanci dřeviny. Výsledkem je dnešní mozaika tůní, luk a skupin stromů a vrbových křovin.

kvetoucí louky krajinný park

           

 

 

 

 

Louky jsou pravidelně sečené, většina z nich traktorem, ale na hůř dostupných a hodně vlhkých místech ručně. Některé části luk jsou každoročně ze sečení vynechány, díky čemu se mohou byliny vysemenit a různorodý luční hmyz v nich pokračuje ve vývoji. Odměnou je kromě jiného i přítomnost rozmanitých barev motýlů - sytě oranžové ohniváčka černočárného, žluté žluťáska čičorkového, červené, hnědé a bílé babočky admirál. Ne tak nápadný, ale o to zajímavější je modrásek bahenní. Ke svému rozmnožování potřebuje určitou bylinu a určitý druh mravence. Víte které? Odpověď na tuto otázku dostanete na jedné z tabulí naučné stezky “Putování lučním královstvím”, která prochází Planými loučkami.

 

Zastavení naučné stezky

1 Louky

louky

2 Mokřadní olšina olsina
3 Tůně Tune
4 Krajina zelených zákoutí zakouti

 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt