Špraněk

  • délka: 3,5 km
  • počet panelů: 7 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Dílčí část naučné stezky Javoříčským a Mladečským krasem je vedena v prostoru národní přírodní rezervace (NPR) Špraněk a evropsky významné lokality (EVL) Špraněk.

Hranice NPR Špraněk zahrnuje táhlý vápencový vrch, jehož nejvyšším bodem je 539 m n. m. vysoký Spláz a příkré svahy na levém břehu potoka Spraňku. Hřbet je vázán na východní část ostrova devonských vápenců, vystupujícího mezi Vojtěchovem, Kadeřínem, Javoříčkem, Střemeníčkem a Březinou, ale rozděleného na několik částí hlubokými údolími potoka Špraňku a Javořičky. Na všechny strany spadá hřbet velmi příkrými, často skalnatými svahy a srázy, posetými škrapy a jeskynními otvory. K nejnápadnějším patří skalní brána a zřícený závrt Zátvořice, jeskyně Svěcená díra a homolovité skalisko Zkamenělý zámek se skalní bránou, okny a jeskyněmi. Při východním úpatí hřbetu jsou u Březiny zaniklé železnorudné doly.

V hloubce vápencového souvrství vrchu Špraňku je vytvořen rozsáhlý systém soustavy Javoříčských jeskyní. Celé území bylo původně porostlé bučinou s bohatým bylinným patrem zahrnujícím i mnoho vzácných a dnes chráněných druhů rostlin. Tato bučina byla však na více místech nahrazena stanovištně nevhodnou smrkovou monokulturou.

  

 

Zastavení naučné stezky

1 Úvodní NS_Špraněk_2015_tabule_01
2 Javoříčské jeskyně NS_Špraněk_2015_tabule_02
3 Zátvořice NS_Špraněk_2015_tabule_03
4 Svěcená díra NS_Špraněk_2015_tabule_04
5 Zkaměnělý zámek NS_Špraněk_2015_tabule_05
6 Ponory Špraňku a Javořičky NS_Špraněk_2015_tabule_06
7 Bučina na vápenci NS_Špraněk_2015_tabule_07

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt