O správě CHKO

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Litovelské Pomoraví byla zřízena v roce 1990 vyhláškou Ministerstva životního prostředí České republiky č. 464/1990 Sb.

Péči o CHKO Litovelské Pomoraví zajišťuje AOPK ČR přostřednistvím regionálního pracoviště Olomoucko, oddělení Správy CHKO.

AOPK ČR vykonává činnost odborné organizace ochrany přírody v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č.114/92 Sb.) a dále vykonává činnost speciální státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny. Na území chráněné krajinné oblasti rovněž administruje program péče o krajinu a na celém území ČR pečuje o svěřený státní majetek s právem hospodaření pro AOPK ČR.

Jak se k nám dostat ?

Správa CHKO sídlí v centru Litovle na ulici Husova, která přímo naproti radnici vede z náměstí směrem k rybníkům a gymnasiu. Najdete nás v rodinném domku po pravé straně těsně před rybníky.

 

Organizační začlenění Správy CHKO Litovelské Pomoraví v rámci AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13, 779 00 Olomouc

Oddělení Správa CHKO Litovleské Pomoraví

Oddělení provozní

Oddělení sledování stavu biodiverzity

Oddělení Správa CHKO Jeseníky

 

Adresa oddělení Správy CHKO Litovelské Pomoraví:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
Regionální pracoviště Olomoucko,
Oddělení Správa CHKO Litovleské Pomoraví
Husova 906/ 5a
784 01 Litovel

Tel.: +420 951 425 154

Email: litpom@nature.cz

ID datové schránky: hwzdyhr

Úřední hodiny:

Po:  8:00 - 17:00
St:   8:00 - 17:00

v dalších dnech po předchozí dohodě

 

Kontakty RP Olomoucko, pracoviště Litovel a Olomouc: 

Servus Michal, Ing. - ředitel
tel: 951 425 151
mail: michal.servus@nature.cz

Dočkal Ondřej, Mgr. - zoolog
Oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Husova ul. 906/5, Litovel
tel: 951 425 158, mob. 725 519 895
mail: ondrej.dockal@nature.cz

Gillová Lenka, Mgr. - botanik
Oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Lafayettova 13, Olomouc
tel: 585 238 831, mob. 725 720 640
mail: lenka.gillova@nature.cz

Hodulíková Michaela, Mgr. - botanik
Oddělení péče o přírodu a krajinu
Lafayettova 13, Olomouc
tel: 585 238 835, mob. 728 179 483
mail: michaela.hodulikova@nature.cz

Holec Vladislav, Mgr. - zoolog (entomolog), vedoucí stráže, EVVO
Oddělení sledování stavu biodiverzity
Lafayettova 13, Olomouc (1/2 týdne)
Husova ul. 906/5, Litovel (1/2 týdne)
tel: 585 238 842, mob. 607 901 727
mail: vladislav.holec@nature.cz

Koutný Jan, Mgr. Ph.D. - vodař
Oddělení péče o přírodu a krajinu
Lafayettova 13, Olomouc
tel: 585 238 837, mob. 724 147 110
mail: jan.koutny@nature.cz

Kovařík Petr, Mgr. Ph.D. - ornitolog
Oddělení sledování stavu biodiverzity
Husova ul. 906/5, Litovel
tel: 951 425 152, mob. 601 577 571
mail: petr.kovarik@nature.cz

Krejčí Květoslava - ekonomka
Oddělení provozní
Husova ul. 906/5, Litovel
tel: 951 425 155, mob. 602 491 764
mail: kvetoslava.krejci@nature.cz

Krejčová Ivana, Ing. - referent správy pozemků AOPK ČR
Oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Lafayettova 13, Olomouc (1/2 týdne)
Husova ul. 906/5, Litovel (1/2 týdne)
tel: 951 425 154, mob. 724 145 997
mail: ivana.krejcova@nature.cz

Matoušová Magda, Mgr. - vedoucí odd., krajinář, zemědělec
Oddělení péče o přírodu a krajinu
Lafayettova 13, Olomouc
tel: 585 238 835, mob. 602 861 378
mail: magda.matousova@nature.cz

Mikulka Ondřej, RNDr.
Oddělení sledování stavu biodiverzity
Husova ul. 906/5, Litovel 
tel: 951 425 157
mail: ondrej.mikulka@nature.cz

Polášek Václav, Mgr. - lesník
Oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Husova ul. 906/5, Litovel
tel: 951 425 156, mob. 724 259 467
mail: vaclav.polasek@nature.cz

Šafář Jiří, RNDr. - zoolog
Oddělení sledování stavu biodiverzity
Lafayettova 13, Olomouc
tel: 585 238 832, mob. 602 205 589
mail: jiri.safar@nature.cz

Trávníčková Veronika, Bc. - stavební agenda, SDO
Oddělení sledování stavu biodiverzity
Husova ul. 906/5, Litovel 
tel: 951 425 162, mob. 704 613 003
mail: veronika.travnickova@nature.cz

Vágnerová Irena, RNDr. - dendrolog
Oddělení péče o přírodu a krajinu
Lafayettova 13, Olomouc
mob. 723 513 535
mail: irena.vagnerova@nature.cz

Vávra Tomáš, Mgr. - vedoucí odd., informatik
Oddělení provozní
Lafayettova 13, Olomouc (1/2 týdne)
Husova ul. 906/5, Litovel (1/2 týdne)
tel: 585 238 842, mob. 725 720 641
mail: tomas.vavra@nature.cz

Vrbický Jan, Mgr. - vedoucí odd., botanik
Oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Husova ul. 906/5, Litovel
tel: 951 425 160, mob. 725 141 685
mail: jan.vrbicky@nature.cz

Zifčák Petr, Mgr. -  IT, GIS,
Oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Husova ul. 906/5, Litovel
mob. 602 491 317
mail: petr.zifcak@nature.cz

Žerníčková Olga, Ing. - vodařka
Oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Husova ul. 906/5, Litovel
tel: 951 425 161, mob. 724 539 009
mail: olga.zernickova@nature.cz

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt