Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Litovelské Pomoraví >> Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc

Zarząd PK Litovelské Pomoraví

Zarząd PK Litovelské Pomoraví
Husova 5, 784 01 Litovel
585 344 156, 585 344 157, Stř. Ol. - 585 224 157
585 344 158
litpom@nature.cz

Pomiędzy Mohelnicí a Olomoucí rzeka Morava wije się jak niebieska tętnica, tworząc szeroką równinę zalewową. Jej wody obmywają płaskie nanosy żwirowe, które są domem sieweczek rzecznych i brodźców, a w  stromych brzegach rzeki drążą swe norki bobry i zimorodki. Jeżeli porównamy Morawę do tętnicy, sercem obszaru będą lasy łęgowe, które wspólnie z systemem tzw. wiejskich tam odgrywały już od średniowiecza także funkcję przeciwpowodziową. Najciekawszymi biotopami lasów łęgowych są na pewno okresowe stawy, w których wiosną występują rzadkie gatunki skorupiaków – skrzelopływki oraz przekopnice. Ze względu na tutejsze szczególne wartości przyrodnicze, stworzono na tym terenie kilka mało-powierzchniowych obszarów chronionych : rezerwat odnóg rzek Moravy i Vrapač, użytek ekologiczny  Litovelské Ługi, a na znaczących  terenach ornitologicznych w kompleksie mokradeł na skraju Ołomuńca użytki ekologiczne  Plané loučky i Chomoutovské jezioro. Część mokradeł  w terenie CHKO zostało w 1993 roku objętych ochroną w ramach Konwencji Ramsarskiej.

Drugą połowę obszaru tworzy masyw Doubravy - lekko pofalowana, pagórkowata kraina, w której, dzięki rozsądnej gospodarce w przeszłości (posiadłości Liechtensztajnów), zachował  się kompleks  dąbrów pagórkowych. Na południowych stokach nad Morawą (użytek ekologiczny Doubrava) wiele roślin ciepłolubnych osiąga północne granice swego zasięgu. Na drugim brzegu Morawy wznosi się zbudowany z wapienia Třesín –rezerwat przyrody, wyraźna dominanta krajobrazu północno-zachodniej części CHKO. Ze swymi jaskiniami oraz  rozwiniętymi na stokach południowych zbiorowiskami ciepłolubnych łąk i lasów kontrastuje z równinami zalewowymi Morawy.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1990
Rozloha: 93 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní rezervace
1 národní přírodní památka
8 přírodních rezervací 
14 přírodních památek
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Litovelské Pomoraví národní přírodní rezervace Strabišov-Oulehla, Špraněk, Zástudánčí a Žebračka a národní přírodní památky Chropyňský rybník, Křéby, Park v Bílé Lhotě, Na skále, Státní lom, Růžičkův lom a Hrdibořické rybníky.
Zarząd PK Litovelské Pomoraví

Zarząd PK Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt